نفرات برتر آزمون جامع مدرسه ای پایه ی ششم


دانش آموزان پرتلاش کلاس 6/2 درنوبت اول


دانش آموزان پرتلاش کلاس 6/1 درنوبت اول