نفرات برتر آزمون جامع مدرسه ای پایه ی سوم

آفرین به خوشنویسان کلاس 3/1دانش آموزان پرتلاش 3/2 در نوبت اول

دانش آموزان پرتلاش 3/1 در نوبت اول