پنج شنبه  31 مرداد 1398 

تازه ترین اخبار
 
 برنامه تدبير
با سلام واحترام برنامه ي سالانه تدبير مدرسه جهت استحضار اوليا ء ودانش آموزان
 جشن نيكوكاري
توزيع اقلام اهدايي از طرف انجمن اوليا ومربيان منطقه بين دانش آموزان نيازمند